Gå til indhold

Valg og folkeafstemninger

Hvem kan brevstemme i udlandet?
For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. 

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Du kan læse om udlandsdanskeres valgret og hvem der kan brevstemme i udlandet her.

Brevstemmeafgivning
Ved valg og folkeafstemninger i Danmark, Grønland og Færøerne vil du kunne brevstemme på de danske repræsentationer i USA. Du bedes kontakte ambassaden eller det nærmeste konsulat for nærmere oplysninger og åbningstider.

Ved brevstemmeafgivning skal der fremvises et gyldigt dansk foto ID (dansk pas, kørekort eller sygesikringskort).