Gå til indhold

Valg og folkeafstemninger

Der afholdes folkeafstemning i Danmark onsdag d. 1. juni 2022

D. 1. juni 2022, afholdes der folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på ambassaden, de danske generalkonsulater og honorære konsulater i USA.

Din brevstemme skal kunne nå frem til din kommune inden valgdagen for at blive talt med. Det anbefales derfor at stemme så tidligt som muligt.

Husk at medbringe gyldigt dansk foto ID (dansk pas, kørekort eller sygesikringskort).

Kontakt venligst ambassaden eller den repræsentation, hvor du ønsker at stemme, for at aftale tidspunktet for dit personlige fremmøde. Her finder du kontaktoplysningerne til de danske repræsentationer i USA.


Hvem kan brevstemme i udlandet?
For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. 

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Du kan læse om udlandsdanskeres valgret og hvem der kan brevstemme i udlandet her.

Brevstemmeafgivning
Ved valg og folkeafstemninger i Danmark, Grønland og Færøerne kan du brevstemme på de danske repræsentationer i USA. Du bedes kontakte ambassaden eller det nærmeste konsulat for nærmere oplysninger og åbningstider. 

Ved brevstemmeafgivning skal der fremvises et gyldigt dansk foto ID (dansk pas, kørekort eller sygesikringskort). Læs mere her: Valg og afstemninger.