Gå til indhold

Om USA

Læs mere om USAs geografi, økonomi og politiske system.

Geografi

Hovedstad: Washington, D.C.
Indbyggertal: 331 millioner (2020 census)
Areal: 9.834.000 kvadratkilometer
USA består af 50 delstater, det føderale distrikt, District of Columbia, samt 14 territorier.  
Sprog: Intet officielt sprog, men der tales og skrives mere end 400 forskellige sprog i landet. De dominerende sprog er engelsk (80 pct) og spansk (13 pct).

Økonomi

USA’s bruttonationalprodukt (BNP) beløber sig på $20.936 mia. (2020) og er nominelt den største økonomi i verden. 
BNP pr. indbygger beløber sig på $64.415 (OECD), hvilket gør USA’s befolkning til den nominelt 5. rigeste i verden.
Regering
Præsident: Joe R. Biden (Demokraterne) 
Vicepræsident: Kamala Harris (Demokraterne) 

Politisk system

USA er en forbundsrepublik bestående af 50 delstater, som regeres gennem et repræsentativt demokrati på tre regeringsniveauer: det føderale, delstatslige og lokale. 
Den føderale regeringsmagt er delt mellem den lovgivende (Kongressen), udøvende (Præsidenten) og dømmende magt (USA’s Højesteret og mindre føderale domstole). Politisk er alle regeringsniveauer domineret af de to partier Det Republikanske Parti og Det Demokratiske Parti.

USA’s kongres

Kongressen består af to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, og har beføjelse til at vedtage føderale love, fastsætte det føderale budget, erklære krig, godkende udnævnelsen af føderale embedsmænd samt til at indgå og opsige internationale traktater. Et lovforslag kan først vedtages af Kongressen og sendes til underskrivelse hos præsidenten, når begge kamre har vedtaget en enslydende lovtekst. Kongressen har sæde i Capitol-bygningen i hovedstaden Washington, D.C.

Senatet

Senatet er formelt delstaternes repræsentative organ og består af 100 senatorer, to fra hver af de 50 delstater, valgt ved direkte valg. Valgperioden for en senator er seks år med en tredjedel af kammeret på valg hvert andet år. Kammeret deler ansvaret for det almindelige lovgivningsarbejde med Repræsentanternes Hus, men har også selvstændige beføjelser, herunder til at godkende eller forkaste internationale traktater og føderale embedsmænd, som indstilles af præsidenten. I tilfælde af en rigsret fungerer senatorerne tilmed som dommere. 
Senatets såkaldte filibuster-procedure betyder i praksis, at de fleste lovforslag kræver opbakning fra 60 senatorer for at kunne blive vedtaget. I tilfælde af stemmelighed kaster vicepræsidenten, i egenskab af formand, den afgørende stemme.

Repræsentanternes Hus

Repræsentanternes Hus, ofte refereret som Huset, består af 435 stemmende repræsentanter, som vælges i enkelte distrikter på tværs af landet hvert andet år. Huset repræsenterer således et tværsnit af hele USA’s befolkning. I huset sidder yderligere 6 observerende medlemmer fra USA’s territorier og D.C. distriktet, der altså ikke har stemmeret. 
Huset deler sammen med Senatet ansvaret for det almindelige lovgivningsarbejde, men har også selvstændige beføjelser. Eksempelvis skal alle lovforslag vedrørende den føderale regerings indtægter initieres i Huset. Derudover kan kammeret tiltale føderale embedsmænd ved en rigsret og i sidste ende vælge præsidenten i tilfælde af stemmelighed i valgmandskollegiet. Beslutninger i kammeret træffes ved simpelt flertal.

USA’s præsident

Præsidenten er USA’s statsoverhoved, regeringschef samt øverstkommanderende for de væbnede styrker. Som chef for den udøvende magt står præsidenten i spidsen for administrationen og nominerer føderale ministre, højtstående embedsmænd og føderale dommere til godkendelse i Senatet. Det er også præsidentens ansvar at underskrive føderale love, før de kan træde i kraft. Præsidenten residerer i Det Hvide Hus i Washington, D.C.

USA’s Højesteret

Højesteret er det øverste dømmende organ i USA samt leder af det føderale retsvæsen. Retten har bemyndigelse til at tolke føderal lovgivning, herunder selve forfatningen, samt afgøre retstvister mellem særligt føderale og delstatslige ansvarsområder. 
Højesteret består af Højesteretspræsidenten samt otte øvrige dommere. Hver dommer er udnævnt på livstid og kan kun udskiftes i tilfælde af frivillig tilbagetræden eller død. Et ledigt sæde i retten udfyldes ved, at præsidenten nominerer en kandidat, som herefter skal godkendes i Senatet.

Vil du vide mere?

For information om de danske repræsentationer i USA, The Trade Council, stillingsopslag, praktikmuligheder og meget mere, så klik dig ind på den engelske version af hjemmesiden.