Gå til indhold

Dansk statsborgerskab

Læs om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside.

Dansk statsborgerskab er en forudsætning for at få dansk nationalitetspas og for at stemme ved folketingsvalg.

På hjemmesiden finder du detaljerede oplysninger om bl.a.:
- Dobbelt statsborgerskab
- Statsborgerskab for børn født i udlandet
- Bevarelse af dansk statsborgerskab under 22-års reglen
- Bevis for dansk statsborgerskab

Prinsessereglen
Børn født i ægteskab med en dansk mor og en udenlandsk far i perioden 1. januar 1961 til 31. december 1978 opnåede ikke dansk statsborgerskab ved fødslen. Som et alternativ blev danske mødre tilbudt at afgive en erklæring, så deres barn opnåede dansk statsborgerskab, jf. stk. S. 2 (2) i lov nr. 117 af 19. marts 1978.

Børn født i denne periode, hvis mor ikke afgav en erklæring kan søge om dansk indfødsret ved naturalisering i henhold til Prinsessereglen.

Det er en betingelse, at de generelle krav for at opnå dansk indfødsret ved naturalisering er opfyldt. Det betyder, at en ansøger, der har været dømt for en lovovertrædelse, ikke kan naturaliseres før efter en vis periode, og at ansøgeren ikke må have gæld til de danske myndigheder.

Desuden skal ansøgeren være i stand til, uden brug af andre sprog, og med en naturlig accent, uhindret at kunne deltage i en almindelig samtale på dansk. Det er ikke en betingelse, at ansøgeren skal læse eller skrive på dansk.

Endvidere er det en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i Danmark under forhold, der angiver nogen tilknytning til landet. I almindelighed er et års ophold i alt før en alder af 22 påkrævet.

Du finder yderligere oplysninger, inkl. link til ansøgningsskemaet til brug for ansøgning om dansk statsborgerskab på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside.

Bemærk venligst, at ovenstående oplysninger kun er vejledende.

Evaluering af danskkundskaber og indsendelse af ansøgningen
Kontakt ambassaden eller nærmeste generalkonsulat for at aftale en tid til evaluering af dine danskkundskaber og indlevering af ansøgningen.

Der opkræves et timegebyr for evalueringssamtalen samt et ekspeditionsgebyr for indsendelse af ansøgningen via den danske repræsentation. Læs mere her.

Hvis sagsbehandling er påkrævet, for eksempel hvis der mangler dokumenter eller Indfødsretskontoret har yderligere spørgsmål til ansøger, betaler ansøger et separat timegebyr jf. ovennævnte gebyrsatser.

Spørgsmål vedr. statsborgerskab
Spørgsmål kan stilles direkte til Indfødsretskontoret i Udlændinge og Integrationsministeriet. Du finder kontaktoplysningerne her.