Skip to content

Information om coronavirus/covid-19

Her på siden kan du læse information til danske rejsende og fastboende i USA i forbindelse med udbruddet af coronavirus/covid-19.

29-03-2020 │09:45 AM (ET)

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledning for USA.

Udenrigsministeriet opfordrer danske rejsende, der befinder sig ude i verden til at tage hjem, så snart det er muligt, og i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab. Opfordringen gælder ikke for danskere, der er fastboende i udlandet. Har man sin hverdag i USA, er rådet at holde sig orienteret ift. anbefalinger og henstillinger fra lokale myndigheder.


SAS flyver stadig dagligt Stockholm-NYC (EWR-ARN-EWR) indtil 28 marts. Efter denne dato vil der være tre ugentlige afgange, efter følgende plan: 

Til USA 
(SK903 ARN-EWR): Mandag, Onsdag, Fredag (30/03, 01/04, 03/04, 06/04, 08/04, 10/04)

Fra USA 
(SK904 EWR-ARN): Tirsdag, Torsdag, Lørdag (31/03, 02/04, 04/04, 07/04, 09/04, 11/04)

Kontakt SAS for nærmere information. Der er desuden mulighed for udrejse gennem andre selskaber.


Udenrigsministeriet opfordrer kraftigt alle borgere, der kommer hjem fra rejser, til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra rejser i udlandet.


Informationer om rejser til og fra USA

Rejser over landegrænsen mellem Mexico og USA og mellem Canada og USA
Lørdag den 21. marts 2020 kl. 00:01 (kl. 05:01 dansk tid) indføres rejserestriktioner på landegrænsen mellem Mexico og USA og på landegrænsen mellem Canada og USA. Det betyder, at udenlandske rejsende kun kan indrejse i USA ved landegrænsen, hvis de har gyldig indrejsetilladelse. Find mere information herDer arbejdes på uddybende information.


Udrejsemuligheder

De amerikanske myndigheder (føderale og lokale) har p.t. ikke truffet foranstaltninger, som har betydning for danske rejsende og bosiddendes udrejsemuligheder. SAS har begrænset sine flyruter mellem USA og Norden. Det er fortsat muligt at rejse til Danmark fra USA via andre destinationer, om end man må forvente, at der også for disse destinationer formentligt vil være begrænsede afgange til Danmark.

Danske rejsende henvises til at kontakte deres fly- eller rejseselskab samt rejseforsikringsselskab vedrørende forestående rejser.

Indrejseforbud i USA

USA har indført indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området, inklusiv Danmark, samt UK (undtaget oversøiske territorier) og Irland indenfor 14 dage forud for deres indrejse i USA. Vær opmærksom på, at de 14 dage tælles fra den dag man lander udenfor Schengen-området. Altså ikke afgangsdatoen.

Ifølge disse bekendtgørelser fra Det Hvide Hus (læs mere her og her), er følgende personer undtaget fra indrejseforbuddet:

 • Amerikanske statsborgere
 • Personer med permanent opholdstilladelse (green card holders) i USA
 • Ægtefæller til amerikanske statsborgere eller green card holders
 • Forældre og værger til en ugift person under 21 år, som er amerikansk statsborger eller green card holder
 • Søskende til en amerikansk statsborger eller green card holder, såfremt begge personer er ugifte og under 21 år
 • Børn, plejebørn og adoptivbørn af en amerikansk statsborger eller green card holder (IR-4 eller IH-4 visa)
 • Personer der er inviteret til USA ifm. bekæmpelse af Coronavirus
 • Luftfarts- og skibsbesætninger 
 • Personer på officiel rejse på følgende visakategorier: A1 og A2 (diplomater og deres familiemedlemmer), E1 (ansatte ved Tecro eller TECO eller disses familiemedlemmer), G1, G2, G3, G4 (ansatte på internationale organisationer) og Nato-1, 2, 3, 4 og 6
 • Personer, hvis rejse er forbundet med Section 11 af United Nations Headquarters Agreement
 • Personer, hvis indrejse ikke vurderes at udgøre en betydelig risiko for smittespredning, efter nærmere bestemmelse af Secretary of Health and Human Services
 • Personer, hvis indrejse understøtter USA's retshåndhævende myndigheders mål, efter nærmere bestemmelse af Secretary of State, Secretary of Homeland Security, efter anbefaling fra justitsministeren
 • Personer, hvis indrejse er i USA nationale sikkerheds interesse
 • Amerikansk militærpersonnel og deres ægtefæller og børn

Personer som er undtaget fra rejserestriktionerne skal foretage indrejse til USA udelukkende via udvalgte lufthavne. Find listen over udvalgte lufthavne her.

Ved ankomst vil passagerer skulle gennemgå almindelig ankomstprocedure samt en helbredsscreening. Alle passagerer vil herefter blive instrueret til at fortsætte til deres endelige destination, hvorefter de straks skal gå i hjemmekarantæne, jf. amerikanske myndigheders anvisninger. For mere information her.

Udvikling og lokale forhold i USA

Ambassaden følger løbende udviklingen i forhold til coronavirus/COVID-19 i USA. Danskere, der er bosat i USA, opfordres til at blive hvor de er og følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenstående informationskanaler:

Danskere der er på længerevarende ophold i udlandet, men ikke er fastboende (f.eks. udvekslingsstuderende), bør i udgangspunktet selv vurdere, om man i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, man selv træffer. Man bør i den situation overveje faktorer som bl.a. hvor længe opholdet forventes at vare, alder og helbred hos personen på det længerevarende ophold, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risiko for lokale tiltag der hæmmer bevægelsesmuligheder (herunder f.eks. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv.

For mindreårige udvekslingsstuderende anbefales at man vender hjem til Danmark, bl.a. fordi lovligt opholdsgrundlag i nogle lande f.eks. forudsætter, at studieprogrammer ikke lukkes ned og fordi mindreårige er særligt udsatte i forbindelse med evt. socioøkonomiske ændringer i værtsfamilien som følge af krisen.


Rejsevejledning fra de amerikanske myndigheder

De amerikanske myndigheder råder alle amerikanske statsborgere til at undgå alle internationale rejser. Desuden rådes alle amerikanske statsborgere, der bor i USA, til at rejse tilbage til USA, hvis det er muligt. Find mere information her.

Forsamlingsrestriktioner

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler, at man følger retningslinjerne fra Det Hvide Hus og undgår forsamlinger på 10 personer eller flere, se mere her. Desuden kan der forekomme lokale restriktioner, som yderligere begrænser forsamlingsfriheden, herunder lukkede restauranter. 

Undtagelsestilstand

Præsident Trump har den 13. marts 2020 erklæret National Emergency som følge af spredningen af COVID-19 i USA. Erklæringen frigør bl.a. op til $50 milliarder i føderale midler til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Sundhedsministeren får udvidede beføjelser til at fjerne eksisterende restriktioner i sundhedsvæsenet for at understøtte indsatsen mod COVID-19.

Der er indført undtagelsestilstand i en række amerikanske stater og byer. Undtagelsestilstandene betyder, at myndighederne har øgede beføjelser ift. forebyggelse af smitten. Dette kan også have betydning ift. aflysninger af arrangementer og lukning af steder, hvor mange mennesker samles, samt ændringer ift. offentlig transport, m.m. Endvidere har myndighederne i mange delstater  lukket skoler, dagsinstitutioner og universiteter i op til 15 dage. Offentlige kulturinstitutioner samt museer lukker på ubestemt tid flere steder i landet, ligesom sportsbegivenheder stort set er aflyst eller udsat. Flere steder er der desuden udstedt udgangsforbud, herunder i Californien og delvist i New York. Du bør holde dig orienteret via de lokale myndigheder. Se blandt andet:

Indrejserestriktioner i Danmark

Vigtig information: Danmark har indført kontrol ved alle landets grænser, som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med den 13. april 2020. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – f.eks. hvis den pågældende er dansk statsborger, bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark. Personer med gyldigt Schengen visum risikerer også at blive afvist ved grænsen. Se mere her.

De danske myndigheder har oprettet en hotline, hvor du kan få svar på spørgsmål vedrørende indrejse i Danmark. Du kan finde kontaktoplysninger her.

Ambassaden har mulighed for at udstede et certificate to board, som bekræfter, at en rejsende har lovligt ophold og bopæl i Danmark. Du kan finde kontaktinformation til de danske repræsentationer her.

Information om visum til Danmark samt opholdstilladelser kan findes her.

Important information: The existing temporary border control has been expanded to include control of all of Denmark’s borders as part of the effort to curb the spread of COVID-19. These border control measures will remain in effect at least until 13 April 2020. Persons wishing to enter Denmark must expect to be rejected at the Danish borders, including in Danish airports, unless they have a worthy purpose for entering, e.g. if the person is a danish citizen, lives or works in Denmark or has been commissioned to provide goods or services in Denmark.The risk of being rejected at the border also applies to persons with a valid Schengen visa. Read more here and here.

The Danish authorities have opened a dedicated hotline. Find the contact information here.

The Embassy has the possibility to issue a certificate to board, if the traveler has legal status and residency in Denmark. You can find our contact information here

Information about visa and residence permits can be found here.

Nem adgang til vigtig information

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål under: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/covid-19.

Udenrigsministeriet har oprettet en ny Facebook gruppe
Er du strandet uden for Danmark – eller er du udlandsdansker, der gerne vil hjælpe andre danskere i en svær situation, så find hinanden via Facebookgruppen her.

Hvordan kommer jeg i kontakt med Danmarks repræsentationer i USA?
Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til repræsentationerne i USA.

Ambassaden i Washington DC samt Generalkonsulaterne i New York, Chicago, Houston og Silicon Valley har åbent for telefonerne på hverdage og weekender i tidsrummet kl. 08:00-18:00 lokal tid. Uden for telefontiden vil du automatisk kunne blive omstillet til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral 24/7 på: +45 33 92 11 12. Ambassaden er desuden åben for personlig borgerhenvendelse fra kl. 08:00-18:00 lokal tid. For nærmere information om generalkonsulaternes åbningstider for personlig borgerhenvendelse, ring venligst på nedenstående numre:

Kontaktinformation:

 • Ambassaden i Washington DC: +1 202 234 4300 eller wasamb@um.dk
 • Generalkonsulatet i New York: +1 212 223 4545 eller nycgkl@um.dk 
 • Generalkonsulatet i Chicago: +1 312 787 8780 eller ordgkl@um.dk
 • Generalkonsulatet i Houston: +1 713 622 9018 eller hougkl@um.dk
 • Generalkonsultatet i Silicon Valley: +1 650 543 3180 eller svcgkl@um.dk

Hvorfor opfordres udlandsdanskere til at installere NemID nøgleapp?
Det globale udbrud af coronavirus/covid-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Læs mere her.

Skal jeg have ESTA for at kunne mellemlande i USA?
Ja, du skal søge om ESTA for at få lov til at mellemlande i USA. For mere information, se her. Det er ikke muligt at mellemlande i USA, hvis man har opholdt sig i Schengen-området, herunder Danmark, samt UK (undtaget oversøiske territorier) og Irland inden for de sidste 14 dage inden ankomst til USA. Vær opmærksom på, at de 14 dage tælles fra den dag man lander udenfor Schengen-området. Altså ikke afgangsdatoen.

Min ESTA udløber inden jeg kan komme med et fly hjem. Hvad gør jeg?
Vi anbefaler, at du forlader USA inden din ESTA udløber. Hvis det er umuligt, kan du kontakte de lokale immigrationsmyndigheder i det område, hvor du opholder dig, for at anmode om en 30 dages forlængelse. Det kaldes en anmodning om ”satisfactory departure”. Sådanne anmodninger vil blive behandlet individuelt, så vær forberedt på at skulle bevise, at du har forsøgt at finde en flybillet til afrejse indenfor de 90 dages tilladte ophold. For mere information, se her.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har sundhedsfaglige spørgsmål?
Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen.

Hvad er Danskerlisten?
Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Ambassaden opfordrer alle danskere i USA til at registrere sig på Danskerlisten og hente Udenrigsministeriets app Rejseklar.

Hvordan tilmelder jeg mig Danskerlisten?
Du tilmelder dig Danskerlisten her og henter Udenrigsministeriets app Rejseklar her. Husk, at afmelde dig når du er kommet hjem.

Hvor finder jeg information fra de danske myndigheder?
På de danske myndigheders fælles informationssite, www.coronasmitte.dk, kan du finde information om coronavirus/COVID-19. Her finder du også information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har rejst i et risikoområde og skal rejse tilbage til Danmark.

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside.

Information om visum til Danmark samt opholdstilladelser kan findes her.

Where can I find information from the Danish authorities about coronavirus/COVID-19 in English?
You can find information from the Danish authorities about coronavirus/COVID-19 in English here.

Læs mere om Udenrigsministeriets app Rejseklar

 

 

Du tilmelder dig Danskerlisten her