Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i USA.

Senest opdateret 27-11-2020 08:54
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til USA som følge af COVID-19 pandemien.

Læs rejsevejledningen for USA og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i USA opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i USA, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til USA som følge af COVID-19 pandemien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

USA har indført indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området (inklusiv Danmark) samt UK (undtaget oversøiske territorier), Irland, Kina, Iran of Brasilien indenfor 14 dage forud for deres indrejse i USA. Du skal være opmærksom på, at de 14 dage bliver talt fra den dag man lander uden for Schengen-området. Altså ikke fra den dag du flyver fra et land i Schengen-området. 

Alle spørgsmål vedrørende de amerikanske indrejserestriktioner bør rettes til den amerikanske ambassade i København på mail
CopenhagenNIV@state.gov.

Der er flere undtagelser tilknyttet indrejseforbuddet. Du kan få mere information om undtagelserne i bekendtgørelser fra Det Hvide Hus (læs mere her og her). Bekendtgørelserne opregner en række personer, som kan være undtaget fra indrejseforbuddet. Du finder en liste over disse personer her (ambassadens oversættelse). Der er yderligere givet mulighed for undtagelser for bl.a. studerende, forretningsrejsende og journalister. Du kan finde information herom på Department of States hjemmeside her og her. Oplysninger om, hvordan man kan søge om dispensation for indrejseforbuddet, herunder for visse forretningsmæssige og humanitære formål kan du finde her: National Interest Exceptions for Certain Travelers from the Schengen Area, United Kingdom, and Ireland.

Hvis du har opnået dispensation for indrejseforbuddet jf. ovenstående undtagelse, bør du være opmærksom på, at der fortsat kan være lokale sundhedsrestriktioner, som lægger begrænsninger for indrejse og ophold i og mellem delstater og byer. Derfor bør du nøje undersøge pågældende delstatsmyndigheders gældende sundhedsregler. Find link til sundhedsmyndighederne i de enkelte stater.

Ved ankomst fra rejse i udlandet

Ved ankomst til USA vil passagerer skulle gennemgå almindelig ankomstprocedure samt en helbredsscreening. Alle passagerer vil herefter blive instrueret til at fortsætte til deres endelige destination og følge myndighedernes anvisninger efter rejse i udlandet. Find mere information på Center for Disease Control and Preventions hjemmeside, her og her. Flere delstater kræver, at man går i 14 dages hjemmekarantæne efter ankomst fra rejse i udlandet. Du bør undersøge nærmere regler herom via de enkelte delstaters myndigheder. Du finder relevante links på Center for Disease Control and Preventions hjemmeside.

Yderligere spørgsmål kan rettes til ambassaden på wasamb@um.dk eller den amerikanske ambassade i København på CopenhagenNIV@state.gov.

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i USA på føderalt plan, men de føderale sundhedsmyndigheder opfordrer rejsende til at blive hjemme.

Se de amerikanske myndigheders anbefalinger vedrørende rejser internt i USA.

Nogle stater har indført lokale rejserestriktioner. Eksempelvis har Washington D.C., New York, New Jersey, Massachusetts og Connecticut indført karantæne og/eller COVID-test-krav. I disse fire stater og Washington, D.C. gælder restriktionerne ikke for eksempelvis gennemrejser under 24 timers varighed. Find mere information på staternes sundhedsmyndigheders hjemmesider for Washington D.C.New YorkNew JerseyMassachusetts og Connecticut.

Find link til sundhedsmyndighederne i de enkelte stater.

Transitmuligheder

Det er muligt, at rejse i transit gennem USA, dog gælder ovenstående indrejserestriktioner også for transit. 

Man kan derfor ikke mellemlande i USA hvis man har været i et af de omfattede lande indenfor de seneste 14 dage inden ankomst til USA.

Der er indtil videre indført rejserestriktioner på landegrænsen mellem Mexico og USA og på landegrænsen mellem Canada og USA. Det betyder, at udenlandske rejsende kun kan rejse ind i USA ved landegrænsen, hvis de opfylder kriterierne for essential travel. Find mere information på Department of Homeland Securitys hjemmeside.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i USA på nationalt plan. Der kan dog blive indført lokale udgangsforbud af staterne. 

Find link til sundhedsmyndighederne i de enkelte stater.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført forsamlingsforbud i USA på nationalt plan. Der kan dog være indført lokale restriktioner. 

Find link til sundhedsmyndighederne i de enkelte stater.

Mundbind

De amerikanske sundhedsmyndigheder opfordrer til at man bærer mundbind uden for hjemmet.

I nogle stater er der indført krav om mundbind på bestemte steder, f.eks. fødevarebutikker, apoteker og ved benyttelse af offentlig transport.

Find link til sundhedsmyndighederne i de enkelte stater.

Nedlukning/Genåbning

Der er store forskelle mellem staterne og vi anbefaler derfor, at følge informationen fra lokale myndigheder. 

Find retningslinjer for genåbning fra Det Hvide Hus.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Find anbefalinger fra de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

ESTA

Hvis du ikke kan forlade landet inden dit ESTA udløber, kan du kontakte de lokale immigrationsmyndigheder i det område, hvor du opholder dig, for at anmode om en 30 dages forlængelse. Det kaldes en anmodning om ”satisfactory departure”. Du kan læse om hvor og hvordan du søger om ”satisfactory departure” på U.S. Customs and Border Protections hjemmeside. Vi anbefaler dog altid, at du forlader USA inden dit ESTA udløber.

Midlertidig suspendering af visse immigrant og ikke-immigrant visa

USA har indført et midlertidigt immigrationsstop. Dette gælder ansøgninger om permanent opholdstilladelse til USA (green cards) samt visse typer af visum. Det midlertidige stop trådte i kraft den 23. april 2020 kl. 23.59 og gælder indtil videre til 31. december 2020. Der gælder flere undtagelser f.eks. vedrørende personer, der allerede opholder sig i USA, sundhedspersonale mv. Du kan finde mere information hos State Department og hos Det Hvide Hus her og her.

USA har indført midlertidigt immigrationsstop for visse non-immigrant visakategorier, herunder H1b, H2b, L samt visse typer af J visa. Det midlertidige stop trådte i kraft d. 24. juni 2020 og gælder indtil videre frem til 31. december 2020. Der gælder flere undtagelser, f.eks. for personer med kritiske funktioner relateret til COVID-19 indenfor sundhedsvæsenet, forsknings-, og fødevareområdet. Suspenderingen gælder ikke for personer, der allerede har et gyldigt H, J eller L visum. Du kan finde mere information hos State Department og hos Det Hvide Hus her.

Spørgsmål vedr. visum til USA henvises til den amerikanske ambassade i København på 
CopenhagenNIV@state.gov.

Udrejse af USA

Der er igen mange flyafgange mellem USA og Europa. Vær opmærksom på at flyruter og afgange kan ændres med forholdsvis kort varsel. Kontakt derfor flyselskabet på forhånd for at bekræfte.
 
Vær opmærksom på, at der flyves til lufthavne i Europa som muligvis ikke længere har direkte fly til Danmark. Undersøg på forhånd muligheden for at komme hele vejen hjem. Der kan findes yderligere information om lokale forhold på de danske ambassaders hjemmesider.
 
SAS har bl.a. flyvninger til USA på ruterne København-New York-København, København-Chicago-København, København-San Francisco-København og København-Washington DC-København. For mere information se deres hjemmeside.
 
De danske myndigheder udsteder ikke forhåndstilladelser eller certificates to board til at rejse ind i Danmark. Se Rigspolitiets brev til flyselskaberne, som du finder her under att: Airlines operating routes to and from Denmark.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Her kan du finde anbefalinger fra de amerikanske sundhedsmyndigheder.

You can find information from the Danish authorities about coronavirus/COVID-19 in English.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside

 

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller et af konsulaterne i USA inden for almindelig åbningstid. Find kontaktinformationer på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Afghanistan eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.