Skip to content

Information om coronavirus/covid-19

Her på siden kan du læse information til danske rejsende og fastboende i USA i forbindelse med udbruddet af coronavirus/covid-19.

03-06-2020 │06:39 AM (EST)

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledning for USA.

Udenrigsministeriet opfordrer danske rejsende, der befinder sig ude i verden til at tage hjem, så snart det er muligt, og i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab. Opfordringen gælder ikke for danskere, der er fastboende i udlandet. Har man sin hverdag i USA, er rådet at holde sig orienteret ift. anbefalinger og henstillinger fra lokale myndigheder.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Informationer om rejser til og fra USA

Der er fortsat flyafgange mellem USA og Europa fra Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Miami, New York, Newark og Washington D.C. 

Vær opmærksom på, at der flyves til lufthavne som muligvis ikke længere har direkte fly til Danmark. Undersøg evt. muligheder for videre rejse med tog og bus. Der kan findes yderligere information om lokale forhold på de danske ambassaders hjemmesider her

SAS genoptager fra juni deres flyvninger til USA på ruterne København-New York-København og København-Chicago-København. For mere information se deres hjemmeside her.

Erhvervsrejser til USA

Erhvervsrejser anses typisk for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation. Rejsende til USA skal dog være opmærksomme på, at der fortsat gælder indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området, inklusiv Danmark, UK (undtaget oversøiske territorier), Irland, Kina, Iran og Brasilien indenfor 14 dage forud for deres indrejse i USA. Se yderligere information samt undtagelser til indrejseforbuddet under afsnittet Information om rejser til og fra USA – Indrejseforbud i USA. Find Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser her


Hjemkomst fra rejser

Udenrigsministeriet opfordrer kraftigt alle borgere, der kommer hjem fra rejser i udlandet, til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Rejser over landegrænsen mellem Mexico og USA og mellem Canada og USA
Der er indtil videre indført rejserestriktioner på landegrænsen mellem Mexico og USA og på landegrænsen mellem Canada og USA. Det betyder, at udenlandske rejsende kun kan indrejse i USA ved landegrænsen, hvis de opfylder kriterierne for essential travel. Find mere information her og her.

Udrejsemuligheder
De amerikanske myndigheder (føderale og lokale) har p.t. ikke truffet foranstaltninger, som har betydning for danske rejsende og bosiddendes udrejsemuligheder. SAS flyver ikke længere mellem USA og Norden. Det er fortsat muligt at rejse til Danmark fra USA via andre destinationer, om end man må forvente, at der også for disse destinationer formentligt vil være begrænsede afgange til Danmark.
Danske rejsende henvises til at kontakte deres fly- eller rejseselskab samt rejseforsikringsselskab vedrørende forestående rejser.

Indrejseforbud i USA
USA har indført indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området, inklusiv Danmark, samt UK (undtaget oversøiske territorier) og Irland indenfor 14 dage forud for deres indrejse i USA. Forbuddet gælder indtil videre. Vær opmærksom på, at de 14 dage tælles fra den dag man lander udenfor Schengen-området. Altså ikke afgangsdatoen. Samme indrejseforbud er indført for rejsende der har opholdt sig Kina, Iran og Brasilien.

 • Ifølge disse bekendtgørelser fra Det Hvide Hus (læs mere her og her), er følgende personer undtaget fra indrejseforbuddet:
 • Amerikanske statsborgere
 • Personer med permanent opholdstilladelse (green card holders) i USA
 • Ægtefæller til amerikanske statsborgere eller green card holders
 • Forældre og værger til en ugift person under 21 år, som er amerikansk statsborger eller green card holder
 • Søskende til en amerikansk statsborger eller green card holder, såfremt begge personer er ugifte og under 21 år
 • Børn, plejebørn og adoptivbørn af en amerikansk statsborger eller green card holder (IR-4 eller IH-4 visa)
 • Personer der er inviteret til USA ifm. bekæmpelse af Coronavirus
 • Luftfarts- og skibsbesætninger 
 • Personer på officiel rejse på følgende visakategorier: A1 og A2 (diplomater og deres familiemedlemmer), E1 (ansatte ved Tecro eller TECO eller disses familiemedlemmer), G1, G2, G3, G4 (ansatte på internationale organisationer) og Nato-1, 2, 3, 4 og 6
 • Personer, hvis rejse er forbundet med Section 11 af United Nations Headquarters Agreement
 • Personer, hvis indrejse ikke vurderes at udgøre en betydelig risiko for smittespredning, efter nærmere bestemmelse af Secretary of Health and Human Services
 • Personer, hvis indrejse understøtter USA's retshåndhævende myndigheders mål, efter nærmere bestemmelse af Secretary of State, Secretary of Homeland Security, efter anbefaling fra justitsministeren
 • Personer, hvis indrejse er i USA nationale sikkerheds interesse
 • Amerikansk militærpersonnel og deres ægtefæller og børn

Personer som er undtaget fra rejserestriktionerne skal foretage indrejse til USA udelukkende via udvalgte lufthavne. Find listen over udvalgte lufthavne her.

Ved ankomst vil passagerer skulle gennemgå almindelig ankomstprocedure samt en helbredsscreening. Alle passagerer vil herefter blive instrueret til at fortsætte til deres endelige destination, hvorefter de straks skal gå i hjemmekarantæne, jf. amerikanske myndigheders anvisninger. Find mere information her.

Se også svar på ofte stillede spørgsmål omkring ESTA og indrejserestriktionerne i USA: Frequently Asked Questions - Schengen Travel Proclamation.

Udvikling og lokale forhold i USA

Ambassaden følger løbende udviklingen i forhold til coronavirus/COVID-19 i USA. Danskere, der er bosat i USA, opfordres til at blive hvor de er og følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenstående informationskanaler:

Danskere der er på længerevarende ophold i udlandet, men ikke er fastboende (f.eks. udvekslingsstuderende), bør i udgangspunktet selv vurdere, om man i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, man selv træffer. Man bør i den situation overveje faktorer som bl.a. hvor længe opholdet forventes at vare, alder og helbred hos personen på det længerevarende ophold, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risiko for lokale tiltag der hæmmer bevægelsesmuligheder (herunder f.eks. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv.
For mindreårige udvekslingsstuderende anbefales at man vender hjem til Danmark, bl.a. fordi lovligt opholdsgrundlag i nogle lande f.eks. forudsætter, at studieprogrammer ikke lukkes ned og fordi mindreårige er særligt udsatte i forbindelse med evt. socioøkonomiske ændringer i værtsfamilien som følge af krisen.

Midlertidig suspendering af immigration
USA har indført et midlertidigt immigrationsstop. Dette gælder alene ansøgninger om permanent opholdstilladelse til USA (green cards). Det midlertidige stop trådte i kraft den 23. april 2020 kl. 23.59 og gælder indtil videre i 60 dage, hvorefter det vil blive evalueret. Der gælder flere undtagelser f.eks. vedrørende personer, der allerede opholder sig i USA, sundhedspersonale mv. Du kan finde mere information her.

Rejsevejledning fra de amerikanske myndigheder
De amerikanske myndigheder råder alle amerikanske statsborgere til at undgå alle internationale rejser. Desuden rådes alle amerikanske statsborgere, der bor i USA, til at rejse tilbage til USA, hvis det er muligt. Find mere information her.

Anbefalinger fra de amerikanske myndigheder
Du kan finde anbefalinger fra Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) her

CDC anbefaler desuden, at man dækker næse og mund med en stofmaske eller lign. når man er uden for hjemmet. Yderligere information kan findes her.

Undtagelsestilstand
Præsident Trump har den 13. marts 2020 erklæret National Emergency som følge af spredningen af COVID-19 i USA. Erklæringen frigør bl.a. op til $50 milliarder i føderale midler til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Sundhedsministeren får udvidede beføjelser til at fjerne eksisterende restriktioner i sundhedsvæsenet for at understøtte indsatsen mod COVID-19.

Der er indført undtagelsestilstand i en række amerikanske stater og byer. Undtagelsestilstandene betyder, at myndighederne har øgede beføjelser ift. forebyggelse af smitten. Dette kan også have betydning ift. aflysninger af arrangementer og lukning af steder, hvor mange mennesker samles, samt ændringer ift. offentlig transport, m.m. Endvidere har myndighederne i mange delstater lukket skoler, dagsinstitutioner og universiteter indtil videre. Offentlige kulturinstitutioner samt museer lukker på ubestemt tid flere steder i landet, ligesom sportsbegivenheder stort set er aflyst eller udsat. Du bør holde dig orienteret via de lokale myndigheder.

Se blandt andet:

Hvis jeg bliver syg

Er du rejsende i USA og mistænker du, at du er smittet eller er du smittet, bør du – hvis du ikke allerede har gjort det – hurtigt tage kontakt til din rejseforsikring. Det er også altid vigtigt, at følge de lokale myndigheders anvisninger.

 

Hvis du har brug for akut bistand kan du kontakte ambassaden eller et af vores konsulater. Du kan finde kontaktinformation og åbningstider her. Uden for åbningstiden kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 på telefon +45 33 92 11 12 eller mail bbb@um.dk.

 

Ambassaden og konsulaterne kan vejlede om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Af hensyn til smitterisiko, kan vi desværre ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Indrejserestriktioner i Danmark

Vigtig information 
Danmark har indført kontrol ved alle landets grænser, som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – f.eks. hvis den pågældende er dansk statsborger, bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark. Personer med gyldigt Schengen visum risikerer også at blive afvist ved grænsen. Se mere her.

De danske myndigheder har oprettet en hotline, hvor du kan få svar på spørgsmål vedrørende indrejse i Danmark. Du kan finde kontaktoplysninger her.

Ambassaden har mulighed for at udstede et certificate to board, som bekræfter, at en rejsende har lovligt ophold og bopæl i Danmark. Du kan finde kontaktinformation til de danske repræsentationer her.

Information om visum til Danmark samt opholdstilladelser kan findes her.

Important information
The existing temporary border control has been expanded to include control of all of Denmark’s borders as part of the effort to curb the spread of COVID-19. Persons wishing to enter Denmark must expect to be rejected at the Danish borders, including in Danish airports, unless they have a worthy purpose for entering, e.g. if the person is a danish citizen, lives or works in Denmark or has been commissioned to provide goods or services in Denmark. The risk of being rejected at the border also applies to persons with a valid Schengen visa. Read more here and here.

Business travel to Denmark

If you are traveling to Denmark for business and do not have permanent residence in Denmark, we encourage you to organize your business travel and meetings in Denmark in a way that minimizes the risk of becoming infected or spreading infection with novel coronavirus/COVID-19. Please follow the 5 general advice from the Danish Health Authority. We do not advise business travelers without permanent residence in Denmark to self-isolate for 14 days after arrival.

The Danish authorities have opened a dedicated hotline. Find the contact information here.

The Embassy has the possibility to issue a certificate to board, if the traveler has legal status and residency in Denmark. You can find our contact information here.

Information about visa and residence permits can be found here.

Nem adgang til vigtig information

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål under: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/covid-19.

Udenrigsministeriet har oprettet en ny Facebook gruppe
Er du strandet uden for Danmark – eller er du udlandsdansker, der gerne vil hjælpe andre danskere i en svær situation, så find hinanden via Facebookgruppen her.

Hvordan kommer jeg i kontakt med Danmarks repræsentationer i USA?
Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til repræsentationerne i USA. Ambassaden i Washington DC har åbent for telefonerne på hverdage i tidsrummet kl. 10:00 - 12:00 lokal tid. Uden for telefontiden vil du blive omstillet til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral 24/7 på: +45 33 92 11 12. Ambassaden er mod forudgående aftale åben for personlig borgerhenvendelse på hverdage fra kl. 10:00 - 12:00 lokal tid.

Kontaktinformation for Danmarks repræsentationer i USA:
- Ambassaden i Washington DC: +1 202 234 4300 eller wasamb@um.dk
- Generalkonsulatet i New York: +1 212 223 4545 eller nycgkl@um.dk
- Generalkonsulatet i Chicago: +1 312 787 8780 eller ordgkl@um.dk
- Generalkonsulatet i Houston: +1 713 622 9018 eller hougkl@um.dk
- Generalkonsultatet i Silicon Valley: +1 650 543 3180 eller svcgkl@um.dk

Hvorfor opfordres udlandsdanskere til at installere NemID nøgleapp?
Det globale udbrud af coronavirus/covid-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Læs mere her.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har sundhedsfaglige spørgsmål?
Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen.

Hvad er Danskerlisten?
Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Ambassaden opfordrer alle danskere i USA til at registrere sig på Danskerlisten og hente Udenrigsministeriets app Rejseklar.

Hvordan tilmelder jeg mig Danskerlisten?
Du tilmelder dig Danskerlisten her og henter Udenrigsministeriets app "Rejseklar" her.Husk, at afmelde dig når du er kommet hjem.

Hvor finder jeg information fra de danske myndigheder?
På de danske myndigheders fælles informationssite, www.coronasmitte.dk, kan du finde information om coronavirus/COVID-19.

For yderligere information, se også Udenrigsministeriets hjemmeside.

Information om visum til Danmark samt opholdstilladelser kan findes her.

Where can I find information from the Danish authorities about coronavirus/COVID-19 in English?
You can find information from the Danish authorities about coronavirus/COVID-19 In English here.

 

Information om ESTA ifm. Covid-19

Skal jeg have ESTA for at kunne mellemlande i USA?
Ja, du skal søge om ESTA for at få lov til at mellemlande i USA. For mere information, se her. Det er ikke muligt at mellemlande i USA, hvis man har opholdt sig i Schengen-området, herunder Danmark, samt UK (undtaget oversøiske territorier) og Irland inden for de sidste 14 dage inden ankomst til USA. Vær opmærksom på, at de 14 dage tælles fra den dag man lander udenfor Schengen-området. Altså ikke afgangsdatoen.

Min ESTA udløber inden jeg kan komme med et fly hjem. Hvad gør jeg?
Vi anbefaler, at du forlader USA inden din ESTA udløber. Hvis det er umuligt, kan du kontakte de lokale immigrationsmyndigheder i det område, hvor du opholder dig, for at anmode om en 30 dages forlængelse. Det kaldes en anmodning om ”satisfactory departure”. Du kan læse om hvor og hvordan du søger om ”satisfactory departure” her.

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål omkring ESTA og indrejserestriktionerne i USA: Frequently Asked Questions - Schengen Travel Proclamation.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Læs mere om Udenrigsministeriets app Rejseklar

 

 

Du tilmelder dig Danskerlisten her