Skip to content

Du kan nu stemme til de grønlandske lokalvalg

Hvis du opfylder betingelserne for at kunne stemme til de kommende valg til de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, har du nu mulighed for at afgive din brevstemme på de danske repræsentationer i USA.

For at kunne deltage i valgene skal man være optaget på valglisten, hvilket du kan læse nærmere om på hjemmesiden for Grønlands regering.

Vi anbefaler, at du brevstemmer i god tid. Det er muligt at stemme helt frem til valgdatoen, men for at din stemme skal blive talt med, skal din brevstemme være afgivet i så god tid forud for valgdatoen, at den er modtaget i rette kommune på Grønland på valgdagen den 6. april 2021.

Du bedes kontakte ambassaden eller det konsulat, hvor du ønsker at afgive din brevstemme, og aftale et tidspunkt for personligt fremmøde. For at afgive din stemme skal du møde personligt op og medbringe gyldigt pas eller kørekort.