Skip to content

New Nationality Act concerning multiple nationality

9.1.2015  21:41

Dual Citizenship

On 1 September 2015 a new Nationality Act concerning multiple nationality comes into force.  The new legislation will allow a number of citizens to reacquire or retain their Danish citizenship while also having or obtaining another citizenship.

Please read the following links for details (English, Danish). Detailed information is available on the website of the State Administration: Statsforvaltningens hjemmeside (in Danish only).


Dobbelt statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til de nye regler om dobbelt statsborgerskab?
I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

1) Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab

2) En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium har nu overtaget ressortansvaret på området fra Justitsministeriet, mens Statsforvaltningen vil stå for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring. Du kan læse mere om loven her.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Statsforvaltningen - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan læse om de danske repræsentationer i USA her. På Statsforvaltningens hjemmeside finder du erklæringsskemaet samt information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan kan jeg få et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Statsforvaltningen har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingreaftryk og billede i en chip). Du kan læse om hvor og hvordan du kan søge om nyt dansk pas i USA her på hjemmesiden: Passport.Latest news

    See All