Spring til indhold

Energi og miljø

Danske kompetencer inden for energi og miljø giver danske virksomheder en stor konkurrencefordel på området. Amerikanske aktører anerkender Danmark som ledende inden for grøn teknologi, og at danske kompetencer og produkter kan være med til at løse nogle af de energi-, vand- og miljømæssige udfordringer, som USA står overfor. Danmark har derfor en unik mulighed for at levere løsninger på disse områder herunder løsninger på vind, vand og fjernvarme, hvor Danmark er førende. Derfor har området høj prioritet i ambassadens arbejde.  Samarbejdet med de amerikanske myndigheder bruges til at fremme fortællingen om danske løsninger på det grønne område, og dermed åbne døre og styrke dansk eksport.