Spring til indhold

Sundhed

''

USA har verdens største sundhedsudgifter. I 2012 var de årlige udgifter på 17,3 pct. af GDP, og det forventes at de vil stige i de kommende år. De høje sundhedsudgifter kombineret med den demografiske udvikling, har betydet at omkostningsniveauet ikke længere er bæredygtigt. Den amerikanske regering er derfor i gang med at optimere og effektivisere sundhedssektoren, så den også kan overleve i fremtiden.      

Danske farmaceutiske virksomheder har i de senere år fået øjnene op for det kæmpe potentiale, der eksisterer på det amerikanske marked. Eksporten af farmaceutiske produkter er derfor i dag den mest eksporterede vare fra Danmark til USA. 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rammebetingelser på det amerikanske marked

Den danske sundheds- og biovidenskabssektor er den største eksportvare til USA. I 2015, udgjorde eksport fra denne sektor 25 procent af alt danske eksport til USA, hvilket svarer til en værdi på 3,7 mia. danske kroner.
 

Dansk sundhedsvæsen og biovidenskabsindustri, bestående af sektorerne for farmaci, bioteknologi, medicinalteknologi og e-Health, er en af de stærkeste og mest integrerede segmenter i den danske økonomi.

Vores fokusområder

Danske virksomheder er internationalt anerkendt for deres innovative produkter og tjenester.

 

Danmark er desuden globale ledere, når det kommer til behandling af sygdomme såsom diabetes, depression, Alzheimers, forskellige former for hudlidelse og allergi. Inden for medicinalteknologi er vi også førende, når det kommer til udviklingen af høreapparater, engangsdoseringsenheder og såkaldt e-sundhed.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Joan Hentze
Handelsattaché & Teamleder
New York
Tlf: +1 212 705-4953

 

Elizabeth Dempsey Becker
Handelsrådgiver
Washington D.C.
Tlf: +1 202 797-5310

Megan Dow
Handelsrådgiver
New York
Tlf.: +1 212 223-4545

Anders Lindskov Jensen
Handelsrådgiver
New York
Tlf: +1 212 705-4961

Martin Broch Pedersen
Handelsrådgiver
Silicon Valley
Tlf: +1 202 797-5311