Spring til indhold

IT, kommunikation og elektronik

""

USA er verdens største IT marked. Amerikanske investeringer i IT produkter og services forventes at vokse til 717 milliarder inden udgangen af 2017, og IKT er under stadig, kraftig udvikling i USA, med en gennemsnitlig vækstrate på 5,1 % pr. anno. Dermed er USA fortsat hoveddrivkraften i teknologisk innovation, og det er her langt størstedelen af de toneangivende IKT-firmaer har deres udspring, især i teknologiske hot spots som Silicon Valley. Dette betyder, at det amerikanske marked har et stort og ofte teknologiførende udbud af løsninger.  En naturlig konsekvens heraf er en skarp konkurrence og et meget dynamisk miljø, der kræver tilstedeværelse og vedholdenhed.

Det betyder dog ikke, at der ikke er gode muligheder for danske IKT-firmaer i USA, såvel startups som etablerede virksomheder. På grund af den stadige udvikling er der hele tiden efterspørgsel på innovative løsninger i IKT sektoren, og mange danske virksomheder har bevist, at danske IKT løsninger kan finde nicher og konkurrere på innovative tilgange.

Når danske IKT virksomheder overvejer at prøve kræfter med USA, er det selvsagt vigtigt at undersøge markedspotentialet og konkurrencemulighederne, men det er også centralt med en robust og gennemprøvet forretningsmodel, der kan skalere til et marked så stort som USA. Her besidder mange IKT virksomheder den fordel, at de ikke er underlagt de samme geografiske barrierer som leverandører af fysiske varer og tjenesteydelser.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rammebetingelser på det amerikanske marked

Det er forholdsvist nemt for danske IKT virksomheder at drive forretning i USA, særligt fordi de ofte udvikler på engelsk. Sammenlignet med andre lande udenfor EU er barriererne for danske virksomheder lavere i USA, og de kan overkommes med assistance og rådgivning fra de danske repræsentationer eller andre organisationer.

Især i sundhedssektoren er der store muligheder for danske IKT virksomheder. USA har verdens dyreste sundhedssystem med udgifter, der udgør 17 % af BNP, og hele sundhedssektoren undergår kraftige forandringer, som åbner store muligheder for danske løsninger indenfor mange forskellige områder fra sundheds-IT til cloud computing. Med Patient Protection and Affordable Care Act og udbredelse af sundhedsforsikringer til lavindkomstgrupper vil potentialet for danske løsninger kun vokse.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som er til forhandling, kan potentielt udvide markedsmulighederne yderligere, såfremt EU virksomheder får adgang til det store amerikanske marked for offentlige udbud. Også udvidelsen af WTO aftalen, International Trade Agreement (ITA), til at omfatte yderligere 201 IT produkttyper vil øge mulighederne for danske virksomheder i USA.

Vores fokusområder

I kraft af vores veludviklede velfærdssystem har danske virksomheder værdifulde bud på løsninger indenfor sundheds-IT og softwareløsninger til offentligt systembrug, der administrativt kan være omkostningsbesparende for virksomheder eller amerikanske offentlige myndigheder.

Danske virksomheder har allerede formået at slå igennem og etablere sig USA indenfor så forskellige styrkeområder som grøn IT, smart cities og specialist software til den finansielle sektor. Ligeledes har danske virksomheder markeret sig med branchespecifikke løsninger tilknyttet de store amerikanske leverandørers ERP platforme. Fremadrettet ligger der et stort potentiale i den kraftige vækst indenfor big data og cloud computing, og udbredelsen af Internet of Things vil kun øge efterspørgslen efter danske IKT virksomheders velfungerende, innovative løsninger.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt os

Thomas Winther Poulsen
Leder af Innovationscenter og Handelsrådgiver
Silicon Valley
Tel.: +1 650 739-9959

Anders Christjansen
Innovationsrådgiver
Silicon Valley
Tel.: +1 650 543-3180