Spring til indhold

Forsvarsindustri

""

USA er verdens største militærmagt, med et forsvarsbudget på 560 milliarder USD (3,1 % af BNP). 5 millioner personer modtager løn eller pension fra forvaret, og disse arbejdspladser er fordelt udover forsvarets mere end 4500 baser, faciliteter med mere – spredt over hele verden. Forsvaret er løbende i gang med væsentlige moderniserings- og effektiviseringsprocesser af deres materiel, først og fremmest for at sikre beredskabet, men også i forsøg på eksempelvis at energioptimere driften. I de kommende år skal der laves nyanskaffelser i meget stort omfang, hvad angår både materiel og teknologi. Forsvaret er desuden ganske progressivt ift. det øvrige amerikanske samfund for så vidt angår innovative, klimavenlige løsninger indenfor nye former for brændstof, genbrug, eller mere energivenligt materiel.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rammebetingelser på det amerikanske marked

Som stormagt er det essentielt at have et velfungerende og overlegent militær på flest mulige områder, og det er således en stor prioritet fra det amerikanske samfunds side. Bevillinger til forsvaret og underliggende organisationer udgør op i mod 50 % af de diskretionære bevillinger i det føderale budget, hvorfor de også er en stor del af budgetforhandlingerne hvert år, og således udgør en central del af den politiske debat i Washington.

Vores fokusområder

Det amerikanske forsvar har stort fokus på energioptimering og danske virksomheder kan således i særdeleshed gøre sig bemærket ved at tilbyde grønne og energivenlige løsninger, der både er innovative og omkostningsbesparende, samt skalérbare til amerikanske forhold. En plads på markedet hos den amerikanske forsvarsindustri, kan for danske virksomheder betyde adgang til fordelagtige strategiske alliancer med det amerikanske forsvars 4 værn såvel som amerikansk industri, som er interesserede i danske kompetencer indenfor energi og klima.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Jacob Vind
Handelsattaché & Teamleder
Washington D.C.
Tel.: +1 202 797-5306

Jesper Duevang Rasmussen
Assistent Forsvarsattaché 
Washington D.C. 
Tel.: +1 202 797-5336