Spring til indhold

Fødevarer, landbrug og agroindustri

''

Det amerikanske marked for fødevarer- og landbrugsprodukter er med sine 315 millioner forbrugere et af verdens største med mange muligheder for danske virksomheder. Nogle af de trends, der fylder blandt amerikanske forbrugere er efterspørgslen efter rene og sunde fødevarer, sporbarhed i produktionen og mad af høj kvalitet. Det ses især i salget af økologi, der er mangedoblet på 10-15 år, og ved den markante stigning i fødevarer med nye typer af mærkninger som Non-GMO, No-antibiotics, Gluten Free og Natural.

Efterspørgslen efter enzymer og andre ingredienser til fødevareindustrien er stor i USA og efter svinekød er ingrediensbranchen Danmarks største kilde til eksport til USA.

Obamas prioritering af klimaet ses også i landbruget, hvor fokus på effektivitet, ressourceoptimering og landbrugets klimapåvirkning fylder mere og mere. Der er efterspørgsel på ressourcebesparende og grønne løsninger til landbruget og specialiserede løsninger til primær- og procesindustrien.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rammebetingelser på det amerikanske marked

Det amerikanske marked for fødevare- eller landbrugsprodukter er meget veludviklet, og det er et højpris marked præget af høj konkurrence. Men det er samtidig også et marked, hvor man med de rette produkter eller en konkret niche, der matcher den forbrugerdrevne efterspørgsel, kan skabe sig et godt udgangspunkt for sin virksomhed.

Generelt er markedet kendetegnet ved en god markedsadgang og relativt lave toldsatser. Mange fødevarer kan eksporteres til USA uden specielle krav om importformaliteter og godkendelser. For disse varer vil importformaliteterne normalt bestå af toldinspektion og deklarering. Derudover er der krav om forhåndsanmeldelse af fødevareforsendelser til USA samt registrering af eksportørvirksomhederne hos den amerikanske Food and Drug Administration (FDA). Dertil kan der være konkrete krav til salgskanalens opbygning, da import og salg af nogle fødevarer er underlagt en vis struktur. Eksempelvis er en importør samt broker nødvendig

For visse typer af landbrugsprodukter og fødevarer (primært kød, mejeriprodukter og planteprodukter) gælder særlige importregler, der begrænser markedsadgangen, som administreres af det amerikanske landbrugsministerium. USDA. Da en væsentlig del af den danske fødevareeksport består af disse produkter er et godt og langsigtet samarbejde med de importregulerende amerikanske myndigheder af afgørende betydning for fastholdelse af den betydelige danske landbrugs- fødevareeksport til USA.

Vores fokusområder

I The Trade Councils landbrugs- og fødevareteam arbejder vi for at sikre de bedst mulige vilkår og den bedste service for danske fødevare- og landbrugsvirksomheder, der opererer eller ønsker at operere på det amerikanske marked. Vi vejleder og hjælper danske virksomheder med partnersøgninger i USA og med etablering af salg til detailkæder. Vi har løbende kontakt med de relevante amerikanske myndigheder, så vi kan holde danske virksomheder informeret og besvare konkrete spørgsmål om den amerikanske fødevarelovgivning, tekniske handelshindringer og aktuelle eksportudfordringer.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Troels Vensild
Handelsattaché & Teamleder
Washington D.C.
Tlf.: +1 202 390-0846

 

Carsten Rosendahl
Handelsattaché
Atlanta
Tlf: +1 404 588-1588

Tine Hasling Rasmussen

Handelsrådgiver

Washington D.C.

Tlf: +1 202 797-5311