Spring til indhold

Energi og miljø

''

USA’s målsætninger om reduktion af CO2-udledning, energieffektivisering samt decentralisering af energiproduktion skaber en efterspørgsel, der åbner op for en lang række eksportmuligheder for danske virksomheder.

USA’s nuværende administration har ambition om at udbygge USA’s vedvarende energikapacitet samt at sætte ind på en gennemgribende modernisering af den amerikanske infrastruktur indenfor energi, vand og varme.

Danmarks fokus og kompetencer inden for energi og miljø giver danske virksomheder en markedsmæssig fordel. Amerikanske aktører på området anerkender Denmark som værende ledende inden for bæredygtig udvikling. Danske kompetencer og produkter kan være med til at løse nogle af de energi-, vand- og miljømæssige udfordringer, som USA står overfor og vinduet er hermed åbnet for en styrket eksport af danske løsninger på disse områder. Det er især på vind, vand og fjernvarme, at Danmark står stærkt.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rammebetingelser på det amerikanske marked

Under opdatering

Vores fokusområder

The Trade Councils energi – og miljøteam står klar til at supportere og styrke danske virksomheder på det amerikanske marked for energi, vand og miljø. Vores team består af rådgivere med mange års eksportfremmeerfaring samt specialister, der står til rådighed med unik knowhow inden for hver vores af fokussektorer. Vi er fordelt på alle fem danske repræsentationer i USA, hvilket giver os mulighed for at rådgive inden for alle facetter af at gøre forretning på det amerikanske marked.

The Trade Councils energi - og miljøteam har fokus på følgende sektorer:

  • Bioenergi
  • Fjernvarme & kraftvarme
  • Green Building
  • Innovation
  • Smart Grid
  • Affald & forbrænding
  • Vand & spildevand
  • Vindenergi
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Jakob Skaarup Nielsen 
Teamleder og Generalkonsul
Chicago
Tel.: +1  312 261-6000


Morten Siem Lynge

Leder af Water & Environment Teamet og Generalkonsul
Houston
Tel.: +1 832 855-8045

Niels Vilstrup
Leder af District Energy Advisory
Washington D.C.
Tel.: +1 202 797-5314


Chris Voell
Leder af Waste, Recycling and Biogas Advisory
Washington D.C.
Tel.: +1 202 797-5323