Spring til indhold

Ressourcer

Her kan du downloade analyser og rapporter om USA som eksportmarked - skrevet af eksperter på det amerikanske marked.

Vækst via Eksport: Danmark-USA
For at udnytte mulighederne på det amerikanske marked, har Udenrigsministeriet - The Trade Council i samarbejde med en række fagministerier lanceret en ny handlingsplan for USA med 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation.

Den nye handlingsplan ”Vækst via Eksport: Danmark-USA” indeholder 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation, der har til formål at hjælpe danske virksomheder til at blive endnu bedre til at udnytte det store potentiale på det amerikanske marked, som er verdens største. Eksporten kan øges markant, Danmark kan tiltrække flere amerikanske investorer, og innovationssamarbejdet mellem Danmark og USA kan intensiveres. Alt sammen til gavn for danskerne, mener handels- og europaministeren.

Læs rapporten: Vækst via eksport: Danmark-USA

USA 2013: USA lægger krisen bag sig og skaber vækst hos danske virksomheder
The Trade Council sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked.
Analysen præsenterer de seneste tal for amerikansk økonomi, eksportudsigterne for USA og sektorspecifikke markedsanalyser med særlig vægt på undersøgelse af det fremtidige potentiale for danske virksomheder. Det er analysens overordnede mål at sætte fokus på såvel udviklingen i de største amerikanske sektorer som væksten i de mindre, men spirende markedsområder i USA. Dermed specificerer analysen de sektorer, hvor The Trade Council vurderer, at der er særlig store muligheder for danske virksomheder.

Læs rapporten "USA lægger krisen bag sig og skaber vækst hos danske virksomheder" (pdf)

Nye muligheder i USA: Handlingsplan for vækst 2016
Grundet den dynamiske udvikling i USA har Udenrigsministeriet/The Trade Council gennemført alle planens 23 vækstinitiativer fra ”Vækst via Eksport: Danmark-USA” allerede ved udgangen af 2015 i tæt samarbejde med dansk erhvervsliv samt offentlige og private organisationer på erhvervs-området. De seneste tal viser, at vareeksporten til USA i toårs-perioden fra 2013 til 2015 er vokset 40,3 % målt i danske kroner, og at USA’s andel af danske vare-eksport i samme periode er øget fra 6,3 % til 8,6 %.

Udviklingen viser, at der er potentiale for at øge dansk eksport og amerikanske investeringer i Danmark endnu mere. For at målrette Udenrigs-ministeriets/The Trade Councils bidrag til en styrket indsats i USA lanceres en handlingsplan for vækst 2016. Handlingsplanen stiller derfor skarpt på de kommercielle muligheder, hvor danske kompetencer matcher efterspørgslen på det amerikanske marked. Handlingsplanen har særligt fokus på energi og miljø, sundhed og fødevarer. Samtidig tilbyder USA en unik grobund og et netværk inden for innovation og digitalisering, hvor Danmark også kan få inspiration og viden.

Læs handlingsplanen "Nye muligheder i USA: Handlingsplan for vækst 2016" (pdf)

Søger du flere informationer?

thetradecouncil.dk finder du The Trade Council rapporter, analyser, magasiner, nyhedsbreve og datterselskabslister, hvilket gør det let at søge information om præcis det marked eller den sektor, der er relevant for dig.

 

Find publikationer om USA her.