Skip to content

Upcoming referendum on 3 December 2015 (in danish only)

Folkeafstemning om Danmarks retsforbehold i E.U. finder sted 3. december 2015. Stemmeberettigede borgere i USA kan afgive brevstemme på ambassaden i Washington eller på nærmeste danske repræsentation efter aftale.

Brevstemmeafgivning i udlandet 

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark d. 3. december, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten. 

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune inden d. 3. december kl. 9. Vi anbefaler at du afgiver din brevstemme i USA senest d. 23. november. Herefter kan vi ikke garantere at den kan nå frem til din kommune til tiden. 

Husk at medbringe dit danske pas som identifikation. Passet skal også forevises for at få adgang til valgstedet. 


Hvem kan brevstemme? 

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget. 

Hvis du er flyttet til udlandet og i forbindelse hermed har frameldt dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Se nærmere oplysninger om valgret og optagelse på valglisten her: Udlandsdanskeres valgret. 
 

Hvornår kan jeg brevstemme? 

De Honorære Konsulater i USA
Kontakt venligst dit nærmeste konsulat direkte for at aftale en tid til at afgive din stemme. Du finder kontaktoplysninger på konsulaterne her: Honorære konsulater. 

Ambassaden i Washington
Du kan stemme på ambassaden efter aftale. Send venligst en mail til wasamb@um.dk for at aftale en tid.  

Generalkonsulatet i New York
Du kan stemme på Generalkonsulatet i New York efter aftale. Venligst bestil tid her: http://www.supersaas.com/schedule/gklnyc/Folkeafstemning
 
Generalkonsulatet i Chicago  
Mandag- fredag mellem kl. 9-12 og kl. 13-16 efter aftale. Venligst bestil tid her: www.supersaas.com/schedule/gklchi/Folkeafstemning 
 
Danish Trade Mission in Atlanta
Tirsdag – torsdag mellem kl. 9 – 15. Kontakt email: katlor@um.dk
 
Innovations Center Denmark, Silicon Valley
16-17 november fra kl 9 -16. Kontakt email: manors@um.dk.  
 

For yderligere oplysninger om folkeafstemningen, se venligst følgende hjemmesider:

Folkeafstemning om Retsforbeholdet 

Udlandsdanskeres valgret

Danish Ministry of Justice   

The Prime Minister's Office

Ministry of Social Affairs and the Interior   

Danish Parliament EU Information Center