Spring til indhold

Energi og miljø

''

USA’s målsætninger om reduktion af CO2-udledning, energieffektivisering samt decentralisering af energiproduktion skaber en efterspørgsel, der åbner op for en lang række eksportmuligheder for danske virksomheder.

USA’s nuværende administration har ambition om at udbygge USA’s vedvarende energikapacitet samt at sætte ind på en gennemgribende modernisering af den amerikanske infrastruktur indenfor energi, vand og varme.

Danmarks fokus og kompetencer inden for energi og miljø giver danske virksomheder en markedsmæssig fordel. Amerikanske aktører på området anerkender Denmark som værende ledende inden for bæredygtig udvikling. Danske kompetencer og produkter kan være med til at løse nogle af de energi-, vand- og miljømæssige udfordringer, som USA står overfor og vinduet er hermed åbnet for en styrket eksport af danske løsninger på disse områder. Det er især på vind, vand og fjernvarme, at Danmark står stærkt.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rammebetingelser på det amerikanske marked

Med præsident Barack Obamas ambitiøse klimaplan, Clean Power Plan, tager USA et vigtigt skridt i kampen imod vores globale klimaforandringer.

Clean Power Plan pålægger hver enkelt delstat i USA at sænke sine CO2-udledninger fra kraftværker med bestemte mål. Kravet om at reducere CO2-udledning svinger fra stat til stat, hvor eksempelvis South Dakota skal reducere deres udledning med 48 pct., mens Connecticut skal reducere med 7 pct.

For at give de amerikanske stater incitament til at investere i vedvarende energikilder samt at støtte lavindkomstgrupper tidligt i implementeringen af planen, indføres et Clean Energy Incentive Program (CEIP).

Clean Power Plan vurderes at øge andelen af vedvarende energi i USA med 30 pct. i 2030 målt i forhold til niveauet i 2005. Således forventes det, at andelen af vedvarende energi i 2030 vil udgøre 28 pct. af den amerikanske produktionskapacitet. Dette svarer til USA vil fordoble deres brug af for vedvarende energi over de næste 15 år.

Samlet set vil Clean Power Plan styrke efterspørgslen på øget energieffektivitet, vedvarende energi og naturgaskraftværker betydeligt på bekostning af kulkraft, hvilket giver muligheder for at øge Danmarks eksport af grøn energiteknologi til USA betragteligt.

Vores fokusområder

The Trade Councils energi – og miljøteam står klar til at supportere og styrke danske virksomheder på det amerikanske marked for energi, vand og miljø. Vores team består af rådgivere med mange års eksportfremmeerfaring samt specialister, der står til rådighed med unik knowhow inden for hver vores af fokussektorer. Vi er fordelt på alle fem danske repræsentationer i USA, hvilket giver os mulighed for at rådgive inden for alle facetter af at gøre forretning på det amerikanske marked.

The Trade Councils energi - og miljøteam har fokus på følgende sektorer:

  • Bioenergi
  • Fjernvarme & kraftvarme
  • Green Building
  • Innovation
  • Smart Grid
  • Affald & forbrænding
  • Vand & spildevand
  • Vindenergi
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Jakob Andersen
Handelsattaché & Teamleder
Chicago
jakoan@um.dk
Tlf: +1 312 787-8780

Marianne Meyer
Handelsrådgiver
Chicago
mme@glkchicago.com
Tlf: +1 312 787-8780

Jeppe Fredslund
Handelsrådgiver
Chicago
jepfre@um.dk
Tlf: +1 312 787-8780

Nick Damgaard Jensen
Handelsrådgiver
Chicago
nidaje@um.dk
Tlf: +1 312 705-3810

Ali Mushtaq Butt
Director, Clean Energy & Technology
Silicon Valley
alibut@um.dk
Tlf: +1 312 787-8780

Christian Vinther
Innovation Cleantech Advisor
Silicon Valley
chrvje@um.dk
Tlf: +1 415 321 9348

Heidi Roborg Storgaard
Handelsrådgiver
Washington D.C.
heisto@um.dk
Tlf: +1 202 797-5313

Jakob Bjerregaard
Handelsrådgiver
Washington D.C.
jakbje@um.dk
Tlf: +1 202 797-5314