Spring til indhold

Udenrigsminister Martin Lidegaard møder John Kerry i Iqaluit

4.25.2015  03:02
Udenrigsminister Martin Lidegaard har netop holdt bilateralt møde med den amerikanske udenrigsminister, John Kerry. Mødet fandt sted under Arktisk Råds ministermøde i Iqaluit i Canada.

De to ministre drøftede bl.a. ISIL, Mellemøsten, Rusland/Ukraine, klima, Thule og arktiske spørgsmål.

”Der er behov for et tæt samarbejde mellem venner og allierede, hvis vi skal løse de store, globale udfordringer i står overfor lige nu. Danmark og USA arbejder tæt sammen og bidrager solidt i verdens brændpunkter. I kampen mod ISIL, i den klare politik overfor Rusland og i indsatsen mod ekstremisme hjemme og ude.

Vi berørte også Arktis, hvor vi er enige om at fastholde det fredelige samarbejde med alle medlemmer af Arktisk Råd efter de regler, som vi sammen har opstillet. Det tror jeg sådan set også, at alle de arktiske stater er.

Jeg gav Kerry vores fulde støtte til det amerikanske formandskab for Arktis Råd de kommende to år. Vi glæder os over USA's prioriteter, der rammer lige i kernen af Danmarks og ikke mindst Grønlands interesser, ved at søge en balance mellem de oprindelige folks legitime ret til at udnytte ressourcerne og hensynet til naturen og klimaet. Jeg roste Kerrys store klimapolitiske engagement. Og så rejste jeg Thule-sagen", siger Martin Lidegaard.

For yderligere information kontakt presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. +4541904124.